Fællesskabet | A/B Arresøparken

A/B Arresøparken

Fællesskabet

FÆLLESSKABET

Vi har en velfungerende andelsboligforening, hvad der i høj grad bidrager til, at vi trives godt i fællesskabet og mange tager del i fælles arrangementerne, som er jævnt fordelt over årets måneder.

Det kan være Kortspil med månedlig spisning sammen, Indflytningsfest, St. Hans-aften med bål og spisning, Flæskestegsaften, Julefrokost, Påskefrokost.

I det nærtliggende Plejecenter Arresøparken er der mulighed for selvtræning flere dage om ugen i motionsrummet for 200 kr. i kvartalet for 60+naboer.

Fællesarbejde.
Pligterne med vedligeholdelse af fællesarealer og fælleshus udføres i mindre grupper.

Det er områder som hovedrengøring af Fælleshus, opsyn med Fælleshuset og ansvar for udlejning af fællesrummet og gæsteværelser, snerydning ved Fælleshuset, græsslåning af plæne og fortov, lugning af bede, flaghejsning på flagdage osv.

Fordelingen af arbejdsopgaverne foretages af bestyrelsen under hensyn til den enkeltes fysiske formåen.

Klik på nedenstående billeder, så ser du dem i stor størrelse.