Vedligehold | A/B Arresøparken

A/B Arresøparken

Vedligehold

Som udgangspunkt er den enkelte andelshaver ansvarlig for al indvendig vedligehold samt vedligehold af alle ekstraarbejderne herunder belvederen og evt. udestuer.

Den udvendige vedligeholdelse varetages af andelsboligforeningen.

Læs nærmere i vedhængte “Vedligehold af bygninger”.

Andelsboligforeningen benytter sig af en række faste håndværkere til at foretage de nødvendige reparationsarbejder, som Andelsboligforeningen står for.
Håndværkere tilkaldes altid af bestyrelsen, såfremt Andelsboligforeningen skal betale regningen.

Andelsboligforeningen har lavet faste serviceaftaler vedrørende:
Eftersyn af kloakker.
Eftersyn af varmeanlæg og reparation af dette.
Eftersyn af tag og reparation af dette.
Eftersyn af diverse fuger og reparation af disse.